Uprawa kukurydzy – jak dobrać odpowiedni gatunek?

W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie polskich rolników uprawą kukurydzy (w 2013 roku ich powierzchnia przekroczyła 1 mln ha). Zboże to uprawiane jest zarówno na ziarno, jak i na kiszonki dla zwierząt. Podpowiadamy, jak dobrać idealny gatunek kukurydzy, aby uzyskać maksymalne plony.

Czynniki wpływające na plonowanie kukurydzy

Eksperci podają, że na plony kukurydzy aż w 30% wpływa dobór odmiany siewnej. 40% to stosowane warunki uprawowe, a pozostałe 30% to warunki klimatyczne. O ile rolnicy praktycznie w ogóle nie mają wpływu na warunki atmosferyczne, o tyle już agrotechnika i materiał siewny w całości zależą od nich. Błędy dokonane na etapie doboru odmiany mogą w znacznym stopniu obniżyć plony kukurydzy uprawianej na ziarno lub kiszonkę.

Uprawy na ziarno – dobór najlepszego gatunku kukurydzy

Kukurydza uprawiana na ziarno powinna posiadać zdolność do kiełkowania w niższych temperaturach. Gatunek musi być dopasowany do warunków klimatycznych panujących w rejonie uprawy. Ważne jest także aktywne dosychanie w polu oraz zdolność do wylegania nawet w przypadkach, gdy zbiór zostanie opóźniony.

Najlepsze są odmiany generatywne (nie krzewią się, posiadają średniej wysokości łodygi). Wpływ na wysokość plonów mogą również mieć choroby i szkodniki, dlatego najlepiej jest wybierać gatunki kukurydzy, która jest najbardziej odporna na te czynniki.

Najnowsze odmiany mają wyższy potencjał plonowania niż tradycyjne gatunki uprawiane przed laty (plon jest połączeniem genotypu oraz środowiska uprawy), dlatego, podczas zakupu materiału siewnego, szczególną wagę należy przyłożyć do roku rejestracji nasion.

Wczesność plonowania

Na opakowaniach producenci umieszczają skrót FAO, który oznacza wczesność gatunku. Ważne jest dostosowanie nasion do polskich warunków klimatycznych:

• FAO do 220 – gatunki wczesne,

• FAO 230-250 – gatunki średniowczesne,

• FAO 260-290 – gatunki średniopóźne.

Odmiany wczesne można uprawiać praktycznie w całej Polsce. Po odmiany średniowczesne mogą sięgać rolnicy z Polski Południowej oraz Centralnej. Odmiany średniopóźne sprawdzą się wyłącznie w najcieplejszych regionach kraju (Polska Południowo-Wschodnia i Południowo-Zachodnia).

Odmiany na kiszonkę

W przypadku upraw kukurydzy na kiszonkę (corn cob mix – CCM), należy sięgać po odmiany z cienkimi rdzeniami kolb i wysokim udziałem ziarna.Wybrane ogłoszenia