Produkujesz wino? Do końca sierpnia musisz złożyć deklarację do ARR

Producenci wpisani do ewidencji prowadzonej przez ARR (Agencję Rynku Rolnego) mają obowiązek złożyć stosowną deklarację o rynku wina do końca sierpnia (31.08.2017). Przepis ten dotyczy wyłącznie producentów wytwarzających wino z winogron.

Jakie dane należy podać?

 

Wzorce obowiązujących formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Producenci muszą złożyć deklaracje na temat:

• ilości wina wprowadzonego na rynek w ubiegłym roku gospodarczym,

• szacunkowej ilości wina, które zostanie wyprodukowane w bieżącym roku gospodarczym,

• zapasów wina i moszczów, które pozostały im z wcześniejszych sezonów (dane na dzień 31.07.2017 roku),

• produktów ubocznych, które pozostały podczas wyrobu win i moszczu w ubiegłym roku (gdy wyprodukowali więcej niż 25 hl wina lub moszczu rocznie i zgodnie z przepisami mają obowiązek usunięcia produktów ubocznych).

 

Gdzie należy złożyć deklaracje?

 

Deklaracje przyjmuje Centrala Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Można je złożyć osobiście lub przesłać Pocztą Polską (w tym przypadku obowiązuje data na stemplu).

Wobec producentów wina z winorośli, którzy nie złożą stosownych formularzy do końca przewidywanego terminu, zostaną podjęte sankcje prawne.

Producenci którzy zostali wpisani do ewidencji ARR w roku gospodarczym 2017/2018 muszą podać jedynie  szacunkową ilość win i moszczu winogronowego planowaną do wprowadzenia na rynek w bieżącym roku gospodarczym.Wybrane ogłoszenia