Poznają tajniki maszyn

EuroSkills 2020 – praktyki i przygotowania do konkursu

Laureaci VIII edycji konkursu Młody Mechanik na Medal, organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, odbyli niedawno praktyki, które były nagrodą w tegorocznej edycji konkursu.

Laureaci VIII edycji konkursu Młody Mechanik na Medal, organizowanego przez PIGMiUR, odbyli praktyki, które były nagrodą w tegorocznej edycji konkursu

Fot. PIGMiUR

 

W związku z tym, że laureaci są kandydatami do udziału w tegorocznym konkursie EuroSkills, który odbędzie się we wrześniu w Austrii, praktyka była jednocześnie szkoleniem z obsługi maszyn marki Poettinger, która jest partnerem tegorocznego konkursu EuroSkills. To właśnie na maszynach m.in. tej marki uczestnicy zawodów w Austrii będą wykonywać zadania konkursowe.

Dzięki pomocy polskiego przedstawicielstwa marki Poettinger młodzi adepci mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogli zapoznać się z budową, zasadami działania oraz obsługą siewnika Aerosem 3002 ADD oraz prasoowijarki Impress 155 VC PRO.

W czasie szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z procedurami przygotowania siewnika do siewu zbóż oraz kukurydzy, regulacji i sprawdzenia wysiewanych dawek nasion. Więcej musieli zapamiętać podczas szkolenia z obsługi prasoowijarki, gdyż maszyna ta ma bardziej rozbudowane układy elektryczny oraz hydrauliczny, które przed rozpoczęciem pracy wymagają przeprowadzenie kalibracji. Ponadto użytkownik tej maszyny może dokonać wielu regulacji, chociażby: wielkości balotu, stopnia zgniotu, ilości owinięć siatką oraz folią a nawet sposobu przekazywania balotu do owijarki. 

Integralną częścią każdego ze szkoleń było zapoznanie się z metodami diagnostycznymi pozwalającymi na wykrycie uszkodzonych obwodów oraz próby usunięcia zasymulowanych usterek.

Pomocy w realizacji szkoleń udzieliły i udostępniły serwis oraz sprzęt firmy Agroperfekt i AdlerAgro. 

EuroSkills to międzynarodowy konkurs odbywający się co dwa lata, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Jest odpowiednikiem konkursu WorldSkills, którego ostatnia edycja odbyła się w sierpniu 2019 roku w Kazaniu. To największe tego typu wydarzenia. Obu towarzyszą prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi nie tylko do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, lecz także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. To okazja do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. W konkursie EuroSkills biorą udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych pomiędzy 18 – 25 rokiem życia. 

W 2020 roku w Graz w Austrii Polska po raz pierwszy będzie reprezentowana w konkurencji „obsługa i serwis maszyn ciężkich”. 

Zawodnicy Miłosz Augustyn, Piotr Bryszak i Marek Wiącek pod okiem eksperta dr inż. Mirosława Czechlowskiego z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego już przygotowują się do startu w zawodach. Tylko jeden z nich wystartuje w  zawodach EuroSkills. Wybór zawodnika zostanie ogłoszony w maju br. (z)

 Wybrane ogłoszenia