Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Już od dziś będą wypłacane rolnikom pieniądze, tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Wypłaty będą realizowane do 28 kwietnia, w sposób wskazany w złożonym wniosku.

Kto ma prawo do otrzymania zwrotu podatku?

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wniosku o zwrot podatku w terminie od 1 lutego do 28 lutego bieżącego roku mają prawo do otrzymania pieniędzy. W 2017 roku zwrot podatku został określony na poziomie 86 zł liczonych do każdego hektara użytków rolnych, posiadanych przez wnioskodawcę. Wszystkie zakupy oleju napędowego powinny być udokumentowane fakturami VAT.

Skąd ta kwota?

Przyjmuje się, że w cenie jednego litra oleju napędowego 1 zł stanowi właśnie podatek akcyzowy. Pomimo, że rolnicy postulowali podwyższenie stawki do 1,2 zł, Ministerstwo Rolnictwa nie zdecydowało się na zmianę i utrzymało stawkę na poziomie obowiązującym poprzednio, choć wzrost stawki mógłby poprawić opłacalność produkcji rolnej choć w niewielkim stopniu.

Postulowano także podwyższenie limitu zużycia oleju napędowego na każdy hektar gruntów rolnych do 120 litrów/ha. Ministerstwo jednak nie wyraziło zgody na takie rozwiązanie i także utrzymało limit na poprzednim poziomie.

Kolejny nabór wniosków i procedura

Po raz kolejny w tym roku, wnioski o zwrot podatku akcyzowego będzie można składać od 1 do 31 sierpnia 2017 roku. Trzeba też załączyć faktury VAT lub ich kopie dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca bieżącego roku.

Wnioski może składać producent rolny, będący osobą fizyczną lub prawną, jednostką nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada gospodarstwo rolne. Dokumenty składa się do wójta lub burmistrza właściwego terytorialne ze względu na położenie gruntów rolnych należących do wnioskodawcy.

Wypłata pieniędzy nastąpi w terminie od 2 do 31 października 2017 roku.

Photo: ImNotQuiteJack via Foter.com / CC BY-SAWybrane ogłoszenia