Wszyscy potrzebujemy rolnictwa

Kampania społeczna firmy Pöttinger

– Naszym celem jest nie tylko sprawność i efektywność pracy maszyn, ale również taki ich wpływ na środowisko, który zapewni zrównoważone i wieloletnie gospodarowanie – zapewniają przedstawiciele firmy Pöttinger

Fot. Pöttinger

 

Rolnictwo  dla każdego kraju jest jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki. We współczesnych czasach, gdy jesteśmy świadkami kryzysu klimatycznego  i jednocześnie wciąż zwiększającej populacji ludzkości jego rola i znaczenie wzrasta – przypominają przedstawiciele firmy Pöttinger. 

Bezpieczeństwo żywnościowe i jakość tego, co jemy oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu to zadania, które stoją przed współczesnym rolnictwem – czytamy w komunikacie firmy. – Oprócz przedsięwzięć natury politycznej i gospodarczej oraz podnoszenia poziomu wiedzy u rolników konieczne jest przeprowadzanie akcji zmierzających do podnoszenia świadomości całego społeczeństwa o roli, zadaniach i celach  pracy rolnika i jego wkładzie w codzienne życie każdego, bez wyjątku człowieka. W dobrze pojętym interesie nas wszystkich jest zmiana stereotypu myślenia społeczeństwa o rolnictwie. Przeciętny obywatel powinien mieć świadomość wielofunkcyjności rolnictwa i jego wpływu na tak zwane dobra publiczne czyli na  krajobrazy rolnicze, bioróżnorodność obszarów zajmowanych przez rolnictwo, jakość i dostępność wody, funkcjonalność gleb, stabilność klimatu, jakość powietrza, wzrost bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ryzyka powodzi oraz pożarów, ochronę środowiska, dobrostan i zdrowie zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności. Szczególną rolę w tym procesie powinny odrywać firmy związane z branżą oraz wiodący rolnicy świadomi znaczenia zrównoważonego gospodarowania. Jednym z narzędzi, które ma służyć podnoszeniu świadomości społecznej jest kampania Pöttinger ,,Wszyscy potrzebujemy rolnictwa”.                            

– Jako producent maszyn rolniczych od lat zwracamy uwagę na ochronę gleby i paszy, a nasze rozwiązania techniczne opieramy na wiedzy i najlepszej praktyce – zapewniają przedstawiciele Pöttingera. – Naszym celem jest nie tylko sprawność i efektywność pracy maszyn, ale również taki ich wpływ na środowisko, który zapewni zrównoważone i wieloletnie gospodarowanie. Zachęcamy do współudziału w kampanii i udostępnia hasła w mediach społecznościowych i platformach rolniczych. Dodatkowo w sieci dilerskiej oraz podczas targów rolniczych będą dostępne naklejki ,,Wszyscy potrzebujemy rolnictwa”. Warto umieścić je w widocznym miejscu, aby kampania zaistniała w świadomości jak najszerszego kręgu społeczeństwa, bo wszyscy potrzebujemy rolnictwa! (z)

 Wybrane ogłoszenia