Ubezpieczenie maszyn

Jak wybrać ubezpieczenie maszyn rolniczych?

Maszyny rolnicze, użytkowane w polskich gospodarstwach, są coraz droższe (ceny najnowszego sprzętu specjalistycznego oscylują w granicach od kilkuset tysięcy nawet do miliona złotych), dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek ich ewentualnej kradzieży lub zniszczenia w wyniku wypadków losowych. Podpowiadamy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze obejmuje budynki gospodarcze chroniąc je na wypadek pożaru, powodzi, ulew, śnieżyc, uderzeń pioruna lub zniszczenia przez inne żywioły. Dodatkowo rolnicy wykupują polisę OC, której celem jest wypłacenie odszkodowania za szkody związane z gospodarstwem. Kolejnym ubezpieczeniem jest OC ciągnika, z którego pokrywane są szkody wyrządzone na drogach publicznych.

Żadna z tych polis nie obejmuje jednak maszyn rolniczych, których wartość często  jest bardzo wysoka.

Agrocasco – Autocasco dla rolnika

Towarzystwa Ubezpieczeniowe przygotowały tzw. Agrocasco. Są to ubezpieczenia o podobnym zakresie, co popularne AC, które wykupuje się dla sprzętu rolniczego. Polisę można kupić nie tylko dla ciągników, przyczep i innych pojazdów, które są objęte obowiązkiem rejestracji, ale także dla wszystkich maszyn rolniczych zwolnionych z tego wymogu. Ubezpieczeniem Agrocasco można objąć między innymi: kombajn, siewnik, rozsiewacz nawozów, prasę, agregat uprawowo-siewny, sadzarkę, glebogryzarkę i brony.

Polisa stanowi dobrą ochronę na wypadek zniszczenia maszyn w wyniku:

• pożaru,

• powodzi,

• gradobicia,

• huraganu,

• kradzieży.

Zwrot z polisy rolnik może również otrzymać w przypadku, gdy dojdzie do samozapalenia kombajnu podczas żniw czy zatarcia sprzęgła w czasie intensywnych prac polowych.

Agrocasco nie wymaga posiadania dodatkowych zabezpieczeń przeciwko kradzieży (w przypadku AC samochodowego może być wymagany np. alarm) oraz wykonywania oględzin pojazdu przy ubezpieczeniu. Specjalnie dla rolników, firmy ubezpieczeniowe przygotowują atrakcyjne pakiety pozwalające ubezpieczyć wiele maszyn jednocześnie oraz tzw. ubezpieczenia krótkoterminowe (Agrocasco na czas prac polowych).

Kiedy maszyny podlegają ochronie w ramach Agrocasco?

Ubezpieczone maszyny i pojazdy rolnicze podlegają ochronie w czasie prac polowych, transportu oraz składowania na terenie gospodarstwa. Warto jednak pamiętać, że odszkodowanie otrzymamy wyłącznie wtedy, gdy maszyny będą przechowywane w garażu (lub innych pomieszczeniach do tego przeznaczonych), odpowiednio zabezpieczone i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Przedstawiciel ubezpieczyciela najczęściej ocenia, czy podwórka i place, na których był składowany sprzęt zostały odpowiednio zabezpieczone przed kradzieżą (ogrodzenia, bramy zamknięte na wielozapadkowe kłódki), a w maszynach samobieżnych drzwi zostały zamknięte na zamek fabryczny. Odszkodowanie nie jest przyznawane, gdy kluczyk pozostaje w stacyjce maszyny samobieżnej lub pojazdu rolniczego.

Szczegółowe warunki zawsze zawarte są w OWU dołączonym do polisy, z którym należy bardzo dokładnie się zapoznać.Wybrane ogłoszenia