Specjalna gwarancja na uszkodzenia dla opon rolniczych

Rozszerzony pakiet Michelin uwzględnia nie tylko wady produkcyjne i materiałowe

Gwarancja na uszkodzenia przypadkowe w przypadku opon rolniczych z technologią Ultraflex udzielana jest na cztery lata

Fot. Michelin

 

Michelin przedłużył na rok 2020 pakiet bezpłatnych gwarancji dla opon rolniczych i agro-przemysłowych. Pakiet zawiera rozszerzoną gwarancję z tytułu wad produkcyjnych i materiałowych oraz dodatkową gwarancję na uszkodzenia przypadkowe, stanowiącą ekwiwalent ubezpieczenia opon.

Gwarancje na opony rolnicze i agro-przemysłowe Michelin zapewniają większą pewność pracy nawet w najtrudniejszych warunkach czy podczas ciężkich prac polowych maszynami wyposażonymi w centralny system pompowania kół CTIS oraz na budowach. 

 

Rozszerzona gwarancja z tytułu wad produkcyjnych i materiałowych

 

Gwarancja obejmuje opony rolnicze Michelin oraz opony agro-przemysłowe Michelin Compact Line zakupione po 1 stycznia 2018 roku. 

W przypadku wystąpienia wad produkcyjnych i materiałowych w ciągu dwóch lat od zakupu ogumienie jest wymieniane na nowe bez żadnych opłat. W kolejnych latach użytkowania właściciele ponoszą częściową opłatę (proporcjonalnie od okresu eksploatacji i zużycia bieżnika), a producent pozostałą cześć kosztów bierze na siebie.

Okres gwarancyjny na tego typu wady w przypadku opon rolniczych wynosi 9 lat, zaś opon agro-przemysłowych – do 5 lat. 

Jak zwraca uwagę producent, gwarancje te nie zastępują i nie ograniczają uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, lecz je rozszerzają. W sytuacjach awarii użytkownicy ponoszą jedynie koszty montażu i  dojazdu.  

 

Gwarancja na uszkodzenia przypadkowe

 

To istotna oferta ze względu na specyfikę pracy maszyn rolniczych i maszyn wykorzystywanych na budowach.  Gwarancja obejmuje miejscowe uszkodzenia przypadkowe, niepowtarzalne i nienaprawialne, takie jak uszkodzenie na skutek uderzenia, przebicie boku czy przebicie czoła bieżnika. 

Przez pierwszy rok od zakupu w razie zniszczenia opony jest ona wymieniana na nową i jest to całkowicie bezpłatne w przypadku opon rolniczych z technologią Michelin Ultraflex oraz stosowanych na budowach opon agro-przemysłowych Michelin Compact Line. 

Gwarancja ta w przypadku opon rolniczych z technologią Ultraflex wynosi cztery lata (w kolejnych latach udział producenta w kosztach jest sukcesywnie zmniejszany), pozostałych opon rolniczych – trzy lata, zaś w przypadku opon agro-przemysłowych Compact Line – rok od daty zakupu.

Gwarancja ma zastosowanie do opon zakupionych w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku. (z)

 Wybrane ogłoszenia