ROLNICTWO PRECYZYJNE

Podwójny łańcuch * Spread Smart 1020p * GPS

Firma POMOT Chojna jako jedyna w Europie oferuje przyczepiane rozsiewacze z podwójnym przenośnikiem łańcuchowym sterowane za pomocą komputera i systemu GPS zgodnego z precyzyjnym rolnictwem.

 

Opatentowana technologia Twin Chain jako jedyna pozwala na pełną kontrolę nad dozowanym do wysiewu materiałem z dwóch stron rozsiewania.

Podwójny łańcuch i hydraulicznie napędzane talerze rozsiewające pozwalają na automatyczną regulację dawki nawozu i szerokości rozsiewania do 40 metrów (indywidualnie dla prawej i lewej strony) za pomocą sterownika zamontowanego w rozsiewaczu, współpracującego z komputerem w kabinie ciągnika i czujnika GPS. 

 

 

ŁAŃCUCH

Łańcuch jest najlepszym „pozytywnym” przenośnikiem wysiewanego materiału tzn. zawsze precyzyjnie podaje materiał do wysiewu.

- nie wymaga kalibracji rozsiewacza przed rozsiewaniem

- 100% dokładności wysiewanej dawki po ustawieniu według tabeli wysiewu 

- łańcuch nie ślizga się po podłodze rozsiewacza gwarantując niezmienną dawkę

- nie zostawia materiału na dnie zbiornika dzięki płycie teflonowej

- minimum 10 lat bezawaryjnej pracy 

- rozsiewa każdy materiał - nawóz, wapno, pomiot kurzy, kompost i inne

 

TALERZE

Hydraulicznie napędzane dwa talerze rozsiewające gwarantują równomierną pracę.

- indywidualna regulacja prędkości talerzy umożliwia różnorodną szerokość wysiewu

- indywidualna regulacja szerokości pracy oferuje obustronny wysiew graniczny

- możliwość zwiększenia i zmniejszenia szerokości wysiewu umożliwia wysiewanie w niedostępnych miejscach

- cztery łopatki rozsiewające talerzy dwukrotnie szybciej (częściej) wyrzucają nawóz i wapno

- trapezowy kształt wysiewu umożliwia sianie z tzw. małą zakładką, co umożliwia idealne wysianie materiału przy wysiewie granicznym (cały materiał trafia na pole do jego granicy) 

- zastosowanie talerzy o konstrukcji umożliwiającej rozsiewanie nawozów, wapna, pomiotu kurzego, kompostu

 

TWIN CHAIN

Opatentowana technologia podwójnego łańcucha Twin Chain steruje indywidualnie prawym i lewym łańcuchem, co w połączeniu z indywidualnie sterowanymi talerzami rozsiewającymi zapewnia najlepszą dostępną na rynku możliwość sterowania wysiewanego materiału w przyczepianych rozsiewaczach.

Co to oznacza w praktyce?

- wraz ze zmianą szerokości pracy automatycznie zmieniają się prędkości obrotowe talerzy rozsiewających oraz prędkości przesuwania się łańcuchów przenośnika łańcuchowego

- daje możliwość zmiany szerokości rozsiewania bez zmiany dawki na hektar

- chroni przed podwójnym nawożeniem tego samego miejsca

- umożliwia indywidualne zatrzymywanie łańcuchów

 

 

HYDRAULIKA

Do sterowania rozsiewaczem z systemem Twin Chain firma POMOT stosuje proporcjonalny 4-sekcyjny zawór elektrohydrauliczny, regulujący przepływ oleju dla poszczególnych silników tj. dwa silniki napędzające przenośniki łańcuchowe i dwa silniki napędzające talerze rozsiewające.

- dwa tryby pracy rozdzielacza z pompami o (zmiennym wydatku) oraz z pompą z Load Sensing

- przewody stalowe wbudowane w instalację elektryczną służą jako radiatory 

- zawór ma wbudowany czujnik temperatur oraz ciśnienia – wskazania wyświetlane w kabinie ciągnika

- kontroler FCU odpowiada za sterowanie cewkami elektrohydraulicznymi

 

FCU

Sterownik rozsiewacza FCU jest wynikiem 20-letnich prac doświadczalnych firmy TRANSPREAD w zakresie komputerowego sterowania procesami rozsiewania. W Europie i na świecie nie ma innego tak skonstruowanego rozsiewacza, który umożliwia:

- pracę z dwoma typami rozsiewaczy, tj. z pojedynczym łańcuchem i podwójnym łańcuchem

- pracę z zasilaniem 12 V i 24V (nie wymaga przetwornicy)

- wodo i pyłoszczelne połączenia kablowe, które gwarantują stabilne połączenie 

- zredukowanie ilości przewodów elektrycznych do minimum 

- zastosowanie modemu Bluetooth z adresem MAC, który umożliwia komunikację bezprzewodową FCU z komputerem w ciągniku

- złącze czujnika ciśnienia informujące operatora o ciśnieniu w układzie hydraulicznym

 

TRANSPREAD

Komputer sterujący pracą rozsiewacza Spread Smart 1020p oferuje najbardziej przyjazne dla operatora rozwiązania, które ułatwiają obsługę rozsiewacza.

Umożliwia pełną kontrolę nad rozsiewanym materiałem z kabiny.

- komputer zamontowany w kabinie ciągnika na dużym stabilnym uchwycie

- uchwyt regulowany w dwóch płaszczyznach pozwala na umieszczenie komputera w widocznym miejscu

- bez przewodu łączącego komputer ze sterownikiem rozsiewacza FCU

- bez wtyczek - bezprzewodowe połączenie Bluetooth o zasięgu do 100 m

- komputer łączy się z FCU według wprowadzonego do komputera adresu MAC sterownika

- czytelny ekran przestawiający najważniejsze dane przed uruchomieniem rozsiewacza tj: zaplanowaną dawkę, nazwę wysiewanego materiału, jego gęstość, szerokość pracy itp.

Dopełnieniem wygodnej obsługi rozsiewacza jest przewodowy pilot USB. 

Pilot umożliwia wygodne sterowanie rozsiewaczem z siedzącej pozycji kierowcy. Kierowca trzymając pilota w ręce steruje wszystkimi funkcjami rozsiewacza.

 

PACHWORK

Komputer Black Box Advanced posiada wszystkie funkcje komputera Spread Smart 1020c, jednocześnie jest doposażony w zaawansowane funkcje GPS oraz program do precyzyjnego wysiewu.

Dodatkowymi zaletami oferowanymi przez komputer Blax Box Advanced są:

- siedmiocalowy jasny wyświetlacz dotykowy z menu w języku polskim, uzupełniony pilotem 

- antena GPS z możliwością korekcji pozycji dokładnie w punkcie środka agregatu rozsiewającego zwiększa dokładność wysiewania 

- wytyczanie ścieżek technologicznych zwiększa dokładność przejazdu

- umożliwia wstrzymanie aktualnej pracy do kolejnego załadunku

- standardowo pozwala na rozpoczęcie i zatrzymanie funkcji rozsiewania przyciskiem pilota

- wbudowany modem 2G umożliwia zdalną komunikację za pomocą serwisu WebTrack 3, dzięki czemu na bieżąco można śledzić położenie rozsiewacza

- po wykonanej pracy można zdalnie przesłać informacje do firmy w celu potwierdzenia wykonania zadania - Otrzymane od operatora potwierdzenie jest dowodem na wykonanie zleconej pracy, co umożliwi natychmiastowe wystawienie faktury za usługę.

 Wybrane ogłoszenia