Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne? Wielu zadaje sobie pytanie – co to jest i czy jest to mi potrzebne? Nie wszyscy wiedzą, że umożliwia ono najbardziej optymalne wykorzystanie potencjału plonowania oraz pozwala na znaczące obniżenie kosztów.

Rolnictwo precyzyjne to praca na roli wspomagana komputerowo w celu gromadzenia danych o różnicach w wielkości plonów w miejscach znajdujących się w obrębie jednego pola. Rejestracja tych danych przeprowadzana jest bezpośrednio w odpowiednio wyposażonym kombajnie zbożowym. Służy do tego miernik plonów współdziałający z satelitarnym systemem globalnego pozycjonowania – DGPS (Differential Global Positioning System).

Na podstawie tych danych, komputer tworzy tak zwaną mapę plonów, a jej analiza i interpretacja są istotą całego procesu. To dzięki takiej mapie można stosować środki do nawożenia i ochrony roślin odpowiednio do każdego skrawka pola. Na obszarach, które mogą wydać wyższy plon, można zastosować intensywniejsze nawożenie i ochronę roślin. Te mniej urodzajne obszary mogą otrzymać zdecydowanie mniej środków wspomagających.  W tym celu wykorzystuje się maszyny do precyzyjnego nawożenia i aplikacji środków ochrony roślin.

Dzięki rolnictwu precyzyjnemu można uzyskać plony wysokiej jakości, obniżyć koszty. Cała ta koncepcja to też znaczne zmniejszenie niekorzystnej ingerencji w środowisko.

Precyzyjna mapa pola umożliwiająca odpowiednią aplikację nawozów i innych środków

Pole można podzielić na sektory ze względu na różnice w glebie i zróżnicowany wzrost roślin. To sprawia, że pojawia się wiele wad ekologicznych spowodowanych niezrównoważonym bilansem azotu, zmienną wielkością plonów i różnicami w jakości płodów rolnych na jednym polu. Jeśli jednak dostosujemy środki i sposób uprawy do każdej części pola, wszystkie bilanse – ekonomiczny, ekologiczny  – ulegną poprawie oraz wzrośnie wielkość plonów.

Im większe różnice występują w obrębie jednego pola, tym większe korzyści przynosi uprawa dedykowana każdej jego części. W tym pomoże na przykład Crop Sensor. To znakomite narzędzie do optymalnej aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Dzięki niemu zużywa się tylko tyle środków, ile rośliny są w stanie przyjąć.

Crop Sensor to:

– optymalne dawkowanie i oszczędność nawozów,

– zwiększenie plonów i jakości ziarna,

– wyrównany bilans azotu,

– najpełniejsze wykorzystanie potencjału plonowania.Wybrane ogłoszenia