Obowiązek zgłaszania transportu paliwa

Jednorazowy zakup paliwa rolniczego powyżej 500 l musi być zgłoszony za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Od dziś, od 18 kwietnia 2017, każdy rolnik musi wywiązać się z tego obowiązku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przypomina, że dotyczy to każdego przewozu paliwa ON od 500 l.  Dla porządku też należy dodać, że od 1 stycznia 2017 roku, rolnicy muszą przechowywać paliwo w specjalnych, atestowanych zbiornikach.  Za przechowywanie paliwa z innych zbiornikach grożą kary zarówno rolnikom, jak i dostawcom paliw.

Atestowany zbiornik paliwa

Istnieją jasno sprecyzowane zasady przechowywania paliw płynnych na potrzeby własne użytkownika. Do tego celu należy używać zbiorników dwupłaszczowych, o pojemności do 5 m3.

Zbiornik dwupłaszczowy to podwójna konstrukcja ścian, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem paliwa. Oznacza to, że zbiornik wewnętrzny obudowany jest drugim, zewnętrznym zbiornikiem, a jego pojemność jest większa o 10% od pojemności zbiornika wewnętrznego. W przypadku awarii lub rozszczelnienia zbiornika wewnętrznego, paliwo nie wycieknie na zewnątrz i dzięki temu nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska.

Rolnicy, którzy kupują, a następnie korzystają ze zbiorników o pojemności do 2 500 litrów, objęci są tak zwanym dozorem uproszczonym. Oznacza to, że w tym przypadku nie wydaje się żadnych decyzji zezwalających na ich użytek. Procedura ta nosi miano dozoru uproszczonego.

W przypadku korzystania ze zbiorników o pojemności przekraczającej 2 500 litrów, zastosowanie ma już procedura dozoru ograniczonego. Wiąże się to z koniecznością wykonywania okresowych badań zbiornika co dwa lata. Każdy zbiornik powinien posiadać urządzenie sygnalizujące wyciek oraz elementy, które zapobiegają przenikaniu paliwa do gruntu.Wybrane ogłoszenia