Maszyny rolnicze - 5 sposobów na sfinansowanie zakupu w 2018 roku

Ogromną popularnością cieszą się fundusze i dotacje unijne. Program Restrukturyzacji Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to kilka możliwości finansowania rozwoju rolnictwa. Już dziś możemy przyjrzeć się, jak wygląda harmonogram na rok 2018.

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018

Specjalny program modernizacji gospodarstw rolny jest jednym z najpopularniejszych sposobów zdobycia środków na zakup maszyn. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznawia przyjmowanie wniosków już w I kwartale 2018 roku na wsparcie gospodarstw wiejskich w obszarze „d”, czyli wszyscy, którzy mają zamiar zakupić maszyny rolnicze, powinni powoli przygotowywać swoje wnioski.

Drugi kwartał przyszłego roku to szansa na dotacje dla pozyskania środków dla gospodarstw w obszarach „a”, „b” i „c”. Przypomnijmy, że obszar „a” dotyczy produkcji prosiąt, obszar „b” to środki na produkcję mleka krowiego, a obszar „c” to fundusze dla rolników chcących rozwijać produkcję bydła mięsnego. W bieżącym roku, w ramach tego samego działania można było otrzymać nawet 900 tysięcy złotych na produkcję prosiąt, a pół miliona złotych w obszarach „b” i „c”.

Wsparcie dla młodych rolników 2018

O dotacje w ramach wsparcia dla młodych rolników można się będzie starać również w pierwszym kwartale 2018 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku, można się ubiegać o wsparcie w  wysokości 100 tysięcy złotych.

Młodzi rolnicy powinni jednak wiedzieć, że jeśli przyznana będzie im pomoc, to muszą samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od chwili wypłaty środków. Działalność ta musi być prowadzona zgodnie z biznesplanem, który zostanie przedłożony na etapie starania się o wsparcie. Trzeba też osiągnąć tak zwaną nadwyżkę bezpośrednią, dotyczącą dochodów gospodarstwa, która nie może być mniejsza od tej osiąganej w momencie składnia wniosku.

Istotny jest także sposób wydatkowania pozyskanych środków. Co najmniej 70% całej sumy musi zostać spożytkowana na inwestycje wymienione w biznesplanie. Młody rolnik musi podlegać także ubezpieczeniu społecznemu przez co najmniej rok od chwili otrzymania środków pieniężnych.

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej 2018

W przyszłym roku przewidziano także specjalne premie dla rolników, którzy zdecydują się rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich poza obszarami ASF. Wsparcie może sięgać nawet 100 tysięcy złotych. 

To dla wielu rolników jest szansa na zupełną zmianę dotychczasowego sposobu na życie. Znakomicie rozwijają się chociażby wszelkiego rodzaju gospodarstwa agroturystyczne, gdzie w przyszłym roku mają nastąpić dodatkowo duże ułatwienia podatkowe. Świetnie też można prosperować, stając się rękodzielnikiem lub wykonując różne prace i usługi zdalne, wykorzystując do tego celu Internet. Nabór wniosków przewidziany jest już w pierwszym kwartale 2018 roku.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 2018

W drugim i czwartym kwartale przyszłego roku będzie można ubiegać o dofinansowanie dla grup producentów rolnych, które mogą powstawać zarówno ze względu na produkt lub grupę produktów, co szczegółowo zostało określone w rozporządzeniu MRiRW z 19 kwietnia 2016 roku. Z tego typu finansowania mogą skorzystać grupy producentów działające w kategorii produktu: drób żywy, mięso i podroby drobiowe oraz warzywa i owoce. W ciągu pięciu lat okresu pomocowego, można uzyskać co roku nawet 100 tysięcy Euro. Wsparcie jest ściśle powiązane procentowo z wysokością przychodów netto w każdym roku i tak: w pierwszym roku można uzyskać dotację w wysokości 10% przychodów netto, w drugim roku – 8 %, w trzecim 6%, w czwartym 5%, a w piątym roku 4% przychodów netto.

Dotacje dla rolnictwa ekologicznego w 2018 roku

Od 15 marca 2018, przez 60 dni, będzie można składać wnioski o dofinansowanie upraw ekologicznych. Wysokość dopłat do jednego hektara zależy od rodzaju upraw. Dopłaty przysługują w przypadku ekologicznej uprawy zbóż, warzyw, ziół, w sadownictwie oraz w przypadku upraw paszowych na gruntach ornych.Wybrane ogłoszenia