Biorą pełną odpowiedzialność za spalanie

John Deere rozszerzył program gwarancji zużycia paliwa w ciągnikach

John Deere zdecydował się ponosić odpowiedzialność pieniężną za zużycie paliwa przekraczające ustalony przez fabrykę poziom

 

 

Zmienne koszty środków produkcji (nawozy, środki ochrony roślin), ceny plonów, warunki atmosferyczne czy też wahania cen paliw, powodują, że rolnicy szukają rozwiązań i programów, które zapewnią im spokojną pracę i gwarancję stałych niskich kosztów. Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszli dealerzy John Deere, którzy najpierw wprowadzili, a ostatnio rozszerzyli program zwrotu kosztów za nadwyżkę zużycia paliwa. Co więcej, dodatkowo wypłacą premie za uzyskanie niższego spalania niż określiła fabryka.

Dotychczas niewielu producentów zdecydowało się wziąć pełną odpowiedzialność za zużycie paliwa w swoich ciągnikach, a zdecydowana większość z nich nie przedstawia szczegółowych danych. Rolnicy często szukają tych parametrów w wynikach testów przeprowadzanych przez niezależne instytuty, lecz wartości te mogą odbiegać od rzeczywistego poziomu spalania w różnych warunkach.

Rewolucyjny dla branży krok podjął John Deere, wprowadzając program „Gwarancja spalania”, w którym zwraca koszty za nadmierne zużycie oleju napędowego. To odważne i odpowiedzialne podejście ma na celu ograniczyć koszty zużycia paliwa w gospodarstwie, a jednocześnie nagrodzić dodatkową premią właściciela ciągnika tej marki za uzyskanie niższego spalania niż określiła fabryka.

 

Gwarancja zużycia paliwa i premia za oszczędność 

 

Właściciele nowych ciągników John Deere po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego u dealera oraz aktywowaniu systemu JDLink, za pomocą którego monitorowany jest poziom zużycia paliwa, mają możliwość zwrotu określonych kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego.

Wcześniej program obejmował wyłącznie pracę ciągnika w  transporcie (jazda powyżej prędkości 20 km/h). Teraz amerykański producent rozszerzył swój program o monitoring zużycia paliwa podczas prac w  polu. Jest to odważny i bardzo rzadko spotykany na rynku ruch, tym bardziej że producent zdecydował się ponosić odpowiedzialność pieniężną za zużycie paliwa przekraczające ustalony przez fabrykę poziom.

 

Jak program działa w praktyce?

 

• Producent John Deere określił fabryczne poziomy zużycia oleju napędowego w poszczególnych rodzajach prac polowych oraz w transporcie dla każdej grupy ciągników: 6R (6 cyl), 7R, 8R.

• Wszystkie wyniki zużycia oleju napędowego są rejestrowane podczas pracy przez aktywowany system JDLink w ciągnikach i zapisywane automatycznie na koncie właściciela ciągnika w centrum operacyjnym na www.MyJohnDeere.com

• Dealer John Deere wspiera właściciela ciągnika w celu optymalnego ustawienia i regulacji pojazdu do różnych prac, a tym samym w kontroli zużycia oleju napędowego.

• Jeżeli fabryczny poziom zużycia oleju napędowego zostanie przekroczony, wówczas właściciel ciągnika otrzyma kwotę, potrzebną na zakup nadwyżki.

• Jeżeli osiągnięty przez właściciela ciągnika poziom zużycia oleju napędowego będzie niższy niż fabryczny, wówczas producent wypłaci premię dwukrotnie większą niż kwota potrzebna na zakup zaoszczędzonego oleju napędowego.

 

Program gwarancji spalania obejmuje nowe ciągniki serii: 6R (6-cylindrowe), 7R, 8R, zamówione i  zakupione w okresie od 01.11.2018 do 31.10.2019. Do każdego modelu określony został osobny poziom zużycia paliwa podczas wykonywania różnych prac. Pełne rozliczenie wysokości kwoty do wypłaty rolnikowi nastąpi po 31.10.2019. (z)

 

Fot. John DeereWybrane ogłoszenia