Premie dla młodych rolników

100 000 zł premii czeka na każdego młodego rolnika, który utworzy gospodarstwo rolne, stworzy solidny biznesplan, a następnie go zrealizuje.

 

Termin składania wniosków

Już od 27 kwietnia 2017 można składać wnioski w oddziałach ARiMR o przyznanie premii na założenie gospodarstwa rolnego. Termin ten został wreszcie sprecyzowany przez prezesa ARiMR i opublikowano go 27 marca na portalu internetowym oraz w dzienniku ogólnopolskim.

Wnioski można składać do 26 maja br. Można to zrobić osobiście, przez osobę upoważnioną lub wysłać listem poleconym.

Warunki przyznania premii

  1. O premię może występować osoba, która nie ukończyła 40. roku życia.
  2. Wnioskodawca musi posiadać wykształcenie rolnicze lub właściwe kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, to może je uzupełnić w ciągu 3 lat, licząc od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu premii.
  3. Osoba starająca się o premię musi posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha oraz rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą zlożenia wniosku o premię.
  4. Utworzone gospodarstwo rolne musi posiadać minimalną wielkość ekonomiczną 13 000 EUR i nie większą niż 150 000 EUR.

Wypłaty i przeznaczenie premii

Premie będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza z nich – w wyskokości 80% kwoty – zostanie wypłacona w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji i po spełnieniu ewentualnych warunków wstępnych, określonych w decyzji. Druga rata – 20% – realizowana będzie po wypełnieniu biznesplanu.

Cała przyznana kwota musi zostać przeznaczona na inwestycje w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży wyrobów rolniczych wytworzonych w gospodarstwie. Dodatkowym wymogiem jest przeznaczenie 70% kwoty na środki trwałe.

Photo: Foter.comВыбранные объявления