Polski rynek rolny w pigułce

Polski rynek rolny rozwija się pomimo niezbyt korzystnych tendencji światowych. Dane za rok 2016 pokazują, że wartość eksportu wyniosła blisko 130,7 mld EUR i wzrosła o 2,3% w stosunku do roku 2015. Eksport towarów rolno-spożywczych stanowił aż 13,2% całego eksportu.

 

W konkretnych liczbach wygląda to całkiem obiecująco, bo wielkość eksportu artykułów rolnych i spożywczych w 2016 wzrosła 1,2% w porównaniu do roku poprzedniego. I choć eksport do Unii Europejskiej wzrósł tylko o 0,1%, to już sprzedaż towarów rolno-spożywczych do tak zwanej Wspólnoty Niepodległych Państw wzrosła o 5,9% licząc rok do roku. W Unii Europejskiej polscy rolnicy handlują głównie z Niemcami. Drugą pozycję zajmuje  Wielka Brytania, a na miejscu trzecim znalazły się Czechy. Polski rynek rolny ciągle cierpi z powodu sankcji nałożonych na Rosję, która kiedyś była jednym z głównych rynków zbytu, a dziś zajmuje dopiero szesnastą pozycję. Te obiecujące wyniki osiągnęli polscy rolnicy, pracując na swoich statystycznie ciągle niewielkich gospodarstwach rolnych.

Gospodarstwa rolne w Polsce

W naszym kraju jest blisko 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego ponad 90% to gospodarstwa indywidualne. Do dziś widać efekty powojennej polityki rolnej w postaci ogromnego rozdrobnienia gospodarstw. Ich średnia powierzchnia to zaledwie niecałe 12 ha. Wyraźnie też zarysowuje się podział terytorialny Polski, ponieważ więcej niewielkich gospodarstw spotyka się w Polsce południowej i wschodniej. Zachodnia i północna część kraju to zdecydowanie większe areały w „jednych rękach”.

W Polsce, blisko 11 mln hektarów przeznaczonych jest pod uprawy, a aż 70% z nich zajmują zboża. Uprawia się głównie pszenicę i pszenżyto. Następne pozycje zajmują rośliny pastewne, czyli przede wszystkim kukurydza, którą przeznacza się na zielonkę oraz rośliny typowo przemysłowe, takie jak buraki cukrowe, rzepak, konopie, len, tytoń, ziemniaki i rośliny strączkowe.

Polski rynek maszyn rolniczych

Bardzo powoli poprawiająca się koniunktura w rolnictwie sprzyja zakupom sprzętu rolniczego. Szacuje się, że sprzedaż maszyn rolniczych będzie większa w roku 2017 niż w roku ubiegłym, a ta tendencja powinna utrzymać się także w roku 2018. Zdecydowanie też sprzyja temu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) zaplanowany na lata 2014-2020, dzięki któremu rolnicy będą dysponować zwiększonymi środkami finansowymi, przeznaczonymi na modernizację gospodarstw rolnych. 

Obecnie łatwo można już zauważyć, że na krajowym rynku maszyn rolniczych wzrasta sprzedaż używanych traktorów i przyczep rolniczych, w porównaniu do roku ubiegłego. Ma to oczywiście związek z uruchomieniem kolejnych transz środków w ramach PROW. Polscy rolnicy najchętniej kupują ciągniki o mocy silnika większej niż 40 kW. Wyraźnie wzrasta też zainteresowanie maszynami z silnikami powyżej 100 kW, choć jest to ciągle niewielki procent sprzedanych traktorów. Wyniki sprzedaży ciągników w Polsce są znacznie lepsze niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie zaczyna się mówić o tak zwanym nasyceniu rynku.

W bieżącym roku dużym zainteresowaniem cieszą się przyczepy rolnicze, a od stycznia do maja bieżącego roku zarejestrowano ich w Polsce aż o 32% więcej niż w podobnym okresie 2016 roku. Na poprawę sprzedaży innych maszyn rolniczych trzeba prawdopodobnie poczekać do przyszłego roku, kiedy to nowa pula środków finansowych zostanie rozdysponowana wśród rolników.Wybrane ogłoszenia