Niezwykła wydajność

Praso-owijarka Pöttinger IMPRESS

Prasa z owijarką  IMPRESS 155 VC PRO zapewnia wysoką wydajność

 

 

Nowa praso-owijarka Pöttinger rozszerza typoszereg pras rolujących IMPRESS. Nowy typ maszyny łączy w sobie wysoką wydajność IMPRESS z w pełni automatyczną regulacją procesu owijania, umożliwiając w ten sposób prasowanie i owijanie z dużą prędkością. 

Zupełnie nowa, efektywna koncepcja owijania została dostosowana do wysokiej przepustowości prasy. W połączeniu z krótkim czasem zatrzymania balotu, nowa kombinacja zapewnia maksymalną wydajność pracy. Dodatkowo owijarka charakteryzuje się dużą elastycznością zastosowania: w zależności od średnicy balotu (od 1,10 m do 1,50 m) maszynę można  dopasować do optymalnej ilości warstw folii. Balot jest od razu po sprasowaniu owijany, co korzystnie wpływa na jakość paszy. Dwa procesy robocze (prasowanie i owijanie) odbywają się w jednym ciągu roboczym.

Praso-owijarka dostępna jest w wersji stałokomorowej IMPRESS 125 FC PRO i zmiennokomorowej IMPRESS 155 VC PRO. Obsługa odbywa się bezpośrednio ze sterownika (POWER CONTROL lub ISOBUS). Wszystkie funkcje przebiegają automatycznie i są bezpośrednio wybierane na pulpicie sterownika w ciągniku. Do wyboru jest moduł automatyczny i ręczny. Dodatkowo oferowany jest moduł „podwójnego odkładania balotów“ dla siana i słomy (do przeładunku). Do prac serwisowych i konserwacyjnych przewidziano wygodną obsługę sterownikiem z tyłu maszyny.

 

Owijarka w szczegółach

 

Kompaktowy mechanizm owijania obejmują ramiona z dołu i z góry – wyjątkowa konstrukcja techniczna dopasowana do dużej przepustowości prasy. Ponadto cała konstrukcja systemu wyróżnia się niewielką wysokością. Podwójne ramię owijające pracuje z prędkością 36 obr/min. Zmiana naciągnięcia folii jest prosta i odbywa się przez „przełożenie“ łańcucha napędu na 50 lub 70 procent naciągnięcia. Przekazanie balotu na stół do owijania odbywa się sprawnie przez liniowy, ruchomy podajnik. To rozwiązanie działa niezawodnie nawet w warunkach 40-procentowego pochylenia balotu na stoku. 

Sprawna zmiana rolki folii odbywa się dzięki magazynowi na folie z hydraulicznie otwieraną klapą (6 x 2 rolki w chronionej przestrzeni zabezpieczonej osłoną). Dodatkowo maszyna jest wyposażona w kontrolę rozdarcia folii.

 

FLEXCUT 32 – wysuwana  krótkotnąca belka nożowa

 

Kombinacja praso-owijarka jest wyposażona również w wysuwaną, krótkotnącą belkę nożową „FLEXCUT 32“ składającą się z 32 odwracalnych noży TWINBLADE z indywidualnym zabezpieczeniem każdego noża NONSTOP. Teoretyczna długość cięcia wynosi 36 mm na całej szerokości. Krótsze cięcie umożliwia większe zagęszczenie prasowanego materiału i przez  to większą masę balotu. To wpływa na zmniejszenie kosztów transportu, jak również kosztów przechowywania – mniejsza powierzchnia przechowywania i mniejsze nakłady manipulacyjne.

Równomierne krótkie cięcie zapewnia ponadto w przypadku kiszonki, homogeniczne mieszanie paszy. To prowadzi do optymalizacji procesu fermentacji. Do tego zapotrzebowanie mocy paszowozu jest mniejsze, a rozdrabnianie balotu łatwiejsze.

 

Rotor LIFTUP  – rewolucja techniczna 

 

Kombinacja praso-owijarki została również wyposażona w sprawdzony już w prasie rotor  LIFTUP. Dzięki opatentowanej spiralnej formie zębów rotora pasza jest przesuwana (pod optymalnym kątem) szerokim i płynnym strumieniem do komory prasowania. Takie rozwiązanie gwarantuje dużą przepustowość maszyny i przez to jej dużą wydajność. Jednocześnie w tym procesie pasza jest chroniona i nie występują straty. Ponadto wartościowe drobne frakcje paszy, powstające podczas procesu cięcia, są prowadzone do głównego strumienia przez opatentowany rotor czyszczący. To innowatorska koncepcja, która efektywnie rozwiązała problem dużych strat paszy przy zastosowaniu dużej ilości noży. Komora prasowania jest wypełniana równomiernie i na całej szerokości. Dzięki temu formowane są ładne, równe baloty, bez konieczności jazdy lewo/prawo. Rozwiązanie to gwarantuje również start prasowania balotu w każdej sytuacji.

Kombinacja rotora LIFTUP z wysuwaną belką nożową EASY MOVE według producenta zapewnia niespotykaną przyjazność serwisowania: ergonomiczna pozycja stojąca i bezpieczna praca poza obszarem prasowania. Nie ma tu potrzeby  „wspinania się“ do komory prasowania. Zagwarantowano najwyższy stopień bezpieczeństwa. (z)

 

Fot. producentWybrane ogłoszenia