Zmiany w sieci dealerskiej Fendt/Valtra

CHEMPEST i ROMANOWSKI nowymi partnerami biznesowymi AGCO

Na zdjęciu od lewej: Dariusz Lewandowski - national sales manager Valtra Poland, Maja Działoszyńska - manager distribution management Poland, Maciej Koryzna – właściciel Chempest S.A.,  Andrzej Giemza – dyrektor działu maszyn Chempest S.A. i Paweł Olech - business manager FENDT Poland.

Fot. AGCO

 

Przełom maja i czerwca zbiegł się z dużymi  zmianami w sieci dealerskiej AGCO. 

 

CHEMPEST autoryzowanym partnerem AGCO

 

Podjęto decyzję, że z dniem 10 listopada 2021 r. koncern rozpoczyna współpracę z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa Chempest S. A. jako nowym autoryzowanym partnerem biznesowym reprezentującym marki Fendt i Valtra. Firma Chempest będzie działała na terenie woj. małopolskiego, części południowej woj. śląskiego, opolskiego, południowej części woj. łódzkiego oraz w obszarze dwóch powiatów południowych woj. wielkopolskiego. 

Jednocześnie podjęto decyzję o zakończeniu współpracy z dniem 31 grudnia 2021 r. z firmami Anderwald Sp. K. i  F.H. Agro Jurek S.C. 

Do końca roku obie firmy działają jako autoryzowani partnerzy AGCO, zachowując wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów dystrybucyjnych.

 

Firma ROMANOWSKI dołącza do sieci Fendt/Valtra 

 

W ramach rozwoju sieci dealerskiej podjęto również decyzję o rozpoczęciu współpracy, z dniem 8 czerwca 2021, z firmą Roman Romanowski – Przedsiębiorstwo Romanowski, jako autoryzowanym partnerem biznesowym AGCO w zakresie marek Fendt/Valtra.  

Firma Romanowski  zapewni pełną obsługę  klientów w zakresie sprzedaży produktów gotowych, serwisu oraz części zamiennych w siedzibie firmy w Sędławkach w  powiecie bartoszyckim. Firma będzie działała w woj. warmińsko- mazurskim (powiaty: bartoszycki, mrągowski, kętrzyński, lidzbarski i olsztyński). 

Jednocześnie wschodnia  cześć woj. warmińsko- mazurskiego będzie w dalszym ciągu obsługiwana przez Firmę Agrotechnik.

– Należy tu jasno podkreślić, iż nadal kontynuujemy i z sukcesami rozwijamy współpracę z firmą Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski na terenie województwa podlaskiego, gdzie powstaną kolejne oddziały z pełną obsługą klienta w zakresie naszych marek. Firma Agrotechnik zwiększa też swoją aktywność na terenach północnej części województwa mazowieckiego, podlaskiego  i południowej części województwa warmińsko- mazurskiego – zapewnia Maja Działoszyńska, stojąca na czele budowania sieci dealerskiej Agco w Polsce. 

Jak twierdzą przedstawiciele AGCO, zmiany w sieci dealerskiej Fendt/Valtra pozwolą  lepiej reagować na potrzeby klienta i umożliwią silniejsze wsparcie regionów sprzedażowych  dla omawianych wyżej województw. 

 

 Ausgewählt anzeigen