Za gotówkę, z pomocą dotacji, na kredyt…

Finansowania inwestycji w polskim rolnictwie

Na 100 ha ziemi przypada w Polsce 13 ciągników rolniczych, podczas gdy w Danii wskaźnik ten wynosi zaledwie 5

 

 

Mimo że miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych rolników należy do najniższych wśród głównych grup społeczno-ekonomicznych, rokrocznie polscy rolnicy kupują kilka tysięcy ciągników. Jakie są najważniejsze źródła finansowania inwestycji?

Koniunktura na rynku ciągników i przyczep rolniczych to miarodajny wskaźnik nastrojów inwestycyjnych w rolnictwie. Obecnie na każde 100 ha ziemi przypada w Polsce 13 ciągników rolniczych, podczas gdy w Danii wskaźnik ten wynosi zaledwie 5. Możemy więc mówić o dużym nasyceniu tymi maszynami polskich gospodarstw.  

– Sprzedaż maszyn rolniczych jest mocno powiązana z dostępnością i dystrybucją środków finansowych  z Unii Europejskiej – powiedział Jacek Zwierski, dyrektor rynku maszyn i urządzeń w Santander Leasing. - Stąd nienajlepszy wynik w latach 2016-2018. Sprzedaż jest mocno uzależniona od realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego coraz większe znaczenie powinny odgrywać naturalne zakupy związane z potrzebami inwestycyjnymi rolników. Przy finansowaniu tych inwestycji istotną rolę będą odgrywały atrakcyjne oferty finansowania fabrycznego proponowane przez producentów. Przykładem takiego działania może być bardzo dobrze przyjęty i odbierany przez rolników program finansowania ciągników marki Kubota, tworzony przy udziale i zaangażowaniu Santander Leasing.  

 

Gotówka najpopularniejsza 

 

Dane z raportu „Portret Polskiego Rolnika” przygotowanego przez Attention Marketing, Agrotime i PMR pokazują jak intensywnie polscy rolnicy inwestowali w park maszynowy. W ciągu ostatnich trzech lat aż 86 proc. ankietowanych rolników zakupiło maszynę lub urządzenie rolnicze, a 69 proc. planuje taki zakup w perspektywie najbliższych dwóch-trzech lat. Gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 50 ha w 2016 roku posiadały średnio ponad 3,5 ciągnika, w tym ponad 1,7 ciągnika o mocy przekraczającej 100 kW. Gospodarstwa o powierzchni powyżej 100 ha, posiadały średnio ponad 4,7 ciągnika.

Z opracowania wynika, że najpopularniejszą metodą finansowania maszyn wciąż jest gotówka (54 proc. ankietowanych w taki sposób planuje sfinansować inwestycję). Na drugim miejscu, według wskazań wśród badanych, jest wsparcie finansowe w ramach dotacji z Unii (38 proc.). Popularnością rolników cieszą się także kredyt inwestycyjny (26 proc.), programy finansowania fabrycznego (17 proc.), pożyczki rolnicze (13 proc.) oraz leasing (11 proc.).

– Usługi firm leasingowych od lat zyskują na popularności z kilku powodów – wyjaśnił Jacek Zwierski - To przede wszystkim dostępność, szczególnie istotna z punktu widzenia rolników mieszkających i pracujących z dala od ośrodków miejskich, ale również minimum formalności oraz szybkość decyzji o przyznaniu finansowania. W kontekście wyników badań, wskazujących, że gros inwestujących rolników wykorzystuje unijne wsparcie, ważny jest fakt, że to właśnie pożyczka jest najlepszym narzędziem uzupełniającym finansowanie z UE.

 

Pożyczka przed leasingiem

 

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 roku, spółka sfinansowała pożyczką maszyny rolnicze o łącznej wartości 567,6 mln złotych, a leasingiem maszyny o wartości 64,3 mln złotych. To potwierdza, że zdecydowanie większą popularnością wśród rolników finansujących się w Santander Leasing cieszy się pożyczka. 

– Z punktu widzenia branży leasingu, ważniejsze od wybieranej usługi jest sam fakt, że  rolnicy nadal chcą inwestować, finansując przy tym rozwój swoich gospodarstw z naszą pomocą. Takie podejście to dobry prognostyk zarówno dla rynku agro, jak i rynku leasingu – podsumował J. Zwierski z Santander Leasing. Dokładnie 69 proc. ankietowanych rolników planuje zakup maszyn i urządzeń w czasie najbliższych dwóch-trzech lat. Polscy rolnicy mają również ambitne plany związane z powiększaniem areału swojego gospodarstwa – chęć taką wykazuje 49 proc. badanych. (z)

 

 

Fot. ZMAusgewählt anzeigen